fbpx
570 573 574
570 574 575
biuro@finansowa1.pl
  • Dowiedz się więcej.

    Przydatne informacje ze świata kredytów nie tylko hipotecznych

Mają go Twoi znajomi. Mają go znajomi Twoich znajomych. Też o nim myślisz? Dowiedz się więc, czym dokładnie jest kredyt hipoteczny i w jaki sposób różni się od zwykłego kredytu. Im więcej wiesz, tym lepiej dla Ciebie, bo dzięki temu podejmiesz trafniejszą decyzję.Czy państwo „patrzy bankom na ręce”?


Rzadko się zdarza, aby jakaś usługa podlegała tak ścisłym regulacjom. Tymczasem polski parlament przyjął ustawę o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 21.04.2017 poz. 819). Oznacza to, że zasady udzielania takiego kredytu wynikają nie tyle z regulaminu banku, ale z ustawy. To ona nakłada niezwykle dużo obowiązków na banki. Ma to na celu ochronę interesów konsumenta i zapewnienie bezpieczeństwa na rynku mieszkaniowym.

Co bank musi „na bank”?

Do podstawowych obowiązków banku należy obowiązek informacyjny. Dlatego zanim podejmiesz decyzję związaną z zaciągnięciem kredytu, musisz otrzymać trzy oferty, a następnie formularz informacyjny, którego treść także reguluje ustawa. Co więcej pośrednik hipoteczny lub pracownik banku mają obowiązek omówić wszystkie warunki kredytu i wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Hipoteczny czyli jaki?

Już samo określenie hipoteczny mówi nam, że kredyt będzie nietypowy, ponieważ warunkiem jego uzyskania jest zabezpieczenie na nieruchomości w formie hipoteki, a co za tym idzie wpis do Księgi wieczystej w dziale IV na kwotę 150% wartości udzielonego kredytu.

Kto mi w tym wszystkim pomoże?

Proces udzielania kredytu jest na tyle złożony, że konieczne jest skorzystanie z doradztwa pośrednika kredytu hipotecznego z licencją Komisji Nadzoru Finansowego. Finansowa 1 współpracuje z takimi osobami. Z uwagi na wysokie kwoty oraz długi okres spłaty zalecana jest rozwaga i wybór właściwego rozwiązania odpowiadającego indywidualnym potrzebom i możliwościom.

Jak to wygląda w praktyce?

W procesie analizy najpierw ocenia się zdolność kredytową, czyli prościej mówiąc Twoją zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Następnie wykonuje się analizę nieruchomości pod względem jej wartości i stanu prawnego, a w szczególności badana jest księga wieczysta w zakresie własności i ewentualnych służebności i hipotek. Warto wiedzieć, że hipoteka mieszkaniowa musi być wpisana na pierwszym miejscu w KW. W ramach kredytu hipotecznego nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego małżonków, czyli do kredytu obowiązkowo przystępuje oboje współmałżonków, chyba że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.

Co to jest wkład własny?

Fundamentalną zasadą kredytu hipotecznego, która z kolei jest obowiązkiem nałożonym na kredytobiorcę, jest wkład własny. Zgodnie z zaleceniami KNF minimalny wkład własny powinien wynosić  20%. W praktyce oznacza to, że bank sfinansuje transakcję nabycia nieruchomości mieszkaniowej do 80% wartości nieruchomości. Resztę finansuje nabywca ze środków własnych. Wartość nieruchomości jest określana w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt klienta.

 

Pamiętaj, że masz prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod nr …. lub napisz na Finansową 1 korzystając z formularza znajdującego się poniżej. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy uzyskać kredyt na wymarzony dom lub mieszkanie.

Skierki 1/246, 20-601 Lublin
570 573 574
570 574 575
biuro@finansowa1.pl
www.finansowa1.pl
 
 

Zapisz się na Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Kontakt